Μελέτη της Nordea Bank AB:»Τι θα συμβεί αν διασπαστεί/διαλυθεί η Ευρωζώνη;»

Πηγή:www.tometopo.gr

Εισαγωγή

Εναλλακτικά σενάρια διάσπασης/διάλυσης του ευρώ

Η ανάλυση διερευνά τέσσερα σενάρια κατάρρευσης της Ευρωζώνης: 1)Η Ελλάδα αποχωρεί από το ευρώ, 2) αρκετές χώρες με δυσκολίες αποχωρούν 3)η Φιλανδία εξέρχεται με δική της βούληση και , τέλος, 4) όλη η Ευρωζώνη διασπάται στα δυο ή διαλύεται. Οι υπολογισμοί που γίνονται παίρνουν υπόψη τους τις επιπτώσεις τόσο για τη χώρα που εξέρχεται όσο και για την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η ανάλυση καταλήγει με τη συνόψιση των επιπτώσεων των διαφορετικών σεναρίων στην οικονομική ανάπτυξη της Φιλανδίας, τις εναλλακτικές λύσεις των φιλανδικών εταιρειών για τα επιτόκια και την προστασία του νομίσματος, τις αγορές εταιρικών δανείων και την αγορά μετοχών.

Δεν παίρνουμε θέση για το αν θα παραμείνει η Ευρωζώνη ως έχει ή για το αν θα αλλάξει ή θα διαλυθεί. Τα ακόλουθα απλώς περιγράφουν τι πιστεύουμε πως είναι πιθανό να συμβεί εάν λάμβαναν χώρα αλλαγές στην Ευρωζώνη. Φυσικά υπάρχει σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας σε σχέση με αυτά τα σενάρια. Δεν εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές. Αντίθετα, η ανάλυση εστιάζει στις πιο ενδιαφέρουσες.

Το μέλλον της Ευρωζώνης εξαρτάται από τους πολιτικούς

Η διατήρηση της Ευρωζώνης στη σημερινή της μορφή δεν εξαρτάται από τα χρήματα, αλλά από τους πολιτικούς. Μέχρι στιγμής, οι πολιτικοί των πιστωτριών χωρών της Ευρώπης θεωρούν ότι τα πακέτα βοήθειας προς τους πιο αδύναμους εταίρους τους δεν θα βλάψουν την επιτυχία τους στις μελλοντικές εκλογές. Από τη σκοπιά των χωρών-οφειλετών, τουλάχιστον προς το παρόν, το να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι πιο ευχάριστο από το να βουτήξουν σε μια νέα άγνωστη κατάσταση με το δικό τους νόμισμα.

Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Εάν η σύνθεση της Ευρωζώνης αλλάξει, θα αρχίσει με την αποκοπή της Ελλάδας, επειδή η χώρα ήδη μένει πίσω στις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις , η ύφεση αποδείχθηκε χειρότερη από όσο είχε εκτιμηθεί αρχικά και καθίσταται όλο και πιο εμφανής η ανάγκη για ένα τρίτο πακέτο βοήθειας. Ταυτόχρονα, η συζήτηση για το πόσο λογικά είναι τα μέτρα βοήθειας έχει ενταθεί στις ισχυρές χώρες. Οι άμεσες επιπτώσεις της αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ μπορούν να ελεγχθούν, εφόσον ήδη έχουν γίνει πολλών ειδών προετοιμασίες όσον αφορά την έξοδό της, όπως η μείωση των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις άμεσες θα επιφέρουν οι εκτιμήσεις των αγορών σχετικά με την αντοχή της υπόλοιπης Ευρωζώνης και με το ποιες χώρες θα αποχωρήσουν στη συνέχεια.

Η αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ αναλώνει τις ελληνικές καταθέσεις

Η διαδικασία αποχώρησης της Ελλάδας μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά γεγονότων, η κίνηση των οποίων είναι δύσκολο να επηρεαστεί άπαξ και αρχίσει. Οι πιθανότητες αποχώρησης θα οδηγήσουν στο να φύγουν και οι τελευταίοι ξένοι επενδυτές από τη χώρα, ενώ οι Έλληνες θα μεταφέρουν με αυξανόμενο ρυθμό τις καταθέσεις τους σε ξένες τράπεζες. Η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί το χρέος της, εάν σταματήσει η ροή της δανειακής χρηματοδότησης, πράγμα που θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες των ελληνικών τραπεζών. Οι απώλειες θα αναλώσουν το κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών, θα μειώσουν περαιτέρω την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα οδηγήσουν σε μεγάλη φυγή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Δεν θα είναι δυνατόν να επιστραφούν όλες οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Ακόμη περισσότερο, η αγοραστική δύναμη των ελληνικών καταθέσεων θα μειωθεί σημαντικά, επειδή η αξία του νέου νομίσματος που θα υιοθετήσει η Ελλάδα θα υποτιμηθεί.

Η έξοδος της Ελλάδας μπορεί να οδηγήσει σε ντόμινο

Τα προβλήματα του ελληνικού τραπεζικού τομέα μπορεί επίσης να αντανακλαστούν στις τράπεζες των άλλων αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης. Η αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ θα πλήξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πράγμα που οδηγεί σε μια ολική παύση της πρόσβασης των τραπεζών των αδύναμων χωρών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι τράπεζες, που ήδη εξαρτώνται από την Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους από την Κεντρική Τράπεζα και οι τράπεζες των προβληματικών χωρών θα υποστούν φυγή καταθέσεων, καθώς θα ενταθεί η κερδοσκοπία εις βάρος τους.

Είναι ζωτική η δημιουργία αξιόπιστου τείχους προστασίας

Ο έλεγχος των προβλημάτων των τραπεζικών τομέων των αδύναμων χωρών απαιτεί να βελτιωθεί η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών τους. Στην πράξη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στηρίξουν τις τράπεζες. Καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες στις προβληματικές χώρες αυξάνονται ενώ η πρόσβαση στις αγορές μειώνεται, θα αυξηθεί παραπέρα ο ρόλος ενός πλαισίου διαχείρισης της κρίσης. Το τείχος προστασίας που δημιουργήθηκε από τον ευρωπαϊκό προσωρινό και το μόνιμο μηχανισμό σταθεροποίησης, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσης. Για να σταματήσει η αναταραχή, είναι ουσιώδης ιδίως η αποσύνδεση ανάμεσα στον παραπαίοντα τραπεζικό τομέα και στις παραπαίουσες κυβερνήσεις. Η ανάγκη για νέα πακέτα βοήθειας θα αυξάνεται, αλλά η εξάπλωση της κρίσης θα μειώσει τον αριθμό των χωρών που θα προσφέρουν βοήθεια.

Αν η πορεία των γεγονότων δεν μπορέσει να σταματήσει ή δεν υπάρξει η βούληση για να σταματήσει, το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα καθηλωθεί μόλις η κρίση εξαπλωθεί στα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ε. Ιταλία και Γαλλία. Οι προβληματικές τράπεζες δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην Κεντρική Τράπεζα. Οι αυξανόμενες ζημίες τους λόγω της μεταβολής στην αγοραία αξία όπως επίσης και λόγω της ύφεσης στην πραγματική οικονομία θα αναλώσει το κεφάλαιό τους. Οι προβληματικές τράπεζες δεν θα μπορούν να δίνουν δάνεια και θα ακολουθήσει πιστωτική κρίση. Η αξία του ευρώ θα καταρρεύσει. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αφανισμό του ευρώ όπως έγινε με το σοβιετικό ρούβλι ή το γιουγκοσλαβικό δηνάριο, την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον υπερπληθωρισμό.

Η έξοδος της Γερμανίας καταστρέφει το σύστημα του ευρώ

Η Ευρωζώνη μπορεί επίσης να αλλάξει με την αποχώρηση από το σύστημα μιας πιστώτριας χώρας. Η έξοδος μιας μικρής χώρας όπως η Φιλανδία θα μπορούσε να παραμείνει μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά η αποχώρηση μιας μεγάλης χώρας όπως η Γερμανία θα οδηγούσε σε κατάρρευση όλη των περιοχή του ευρώ.

 Οκτώβριος 2012

Explore posts in the same categories: Οικονομική κρίση

Ετικέτες: , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: