Μια μικρή δέσμευση με μεγάλες συνέπειες-Ηλίας Ιωακείμογλου

Ή πώς αυξάνοντας το ελάχιστο μισθό θα αυξήσουμε τον μέσο

Πηγή:www.rednotebook.gr

Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπονται από ηγετικά στελέχη του κόμματός μας σχετικά με την τύχη των μισθών εάν σχηματιστεί κυβέρνηση της Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια μεριά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει για τον ελάχιστο μισθό (ή «κατώτατο» μισθό), άμεση κατάργηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 6-28/2/2012, με την οποία αυτός μειώθηκε κατά 22% (και 32% για τους νέους μέχρι 25 ετών). Είναι, λοιπόν, σαφής η δέσμευση του κόμματος για επαναφορά του ελάχιστου μισθού στα €751 ευρώ, και η δέσμευση αυτή αναγνωρίζεται από όλους. Από την άλλη μεριά, όμως, διατυπώνεται από ηγετικά στελέχη η μετριοπαθής άποψη ότι οφείλουμε να δεσμευτούμε, όχι για την αύξηση των μισθών αλλά για τη σταθεροποίησή τους, αρχικά, και την σταδιακή αύξησή τους, στη συνέχεια, υπό την αίρεση μάλιστα ότι θα μεγεθύνεται το ΑΕΠ. Όποιος όμως δεν επιθυμεί την γενική άνοδο των μισθών στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας, παρά μόνον υπό όρους, δεν μπορεί να μιλάει για άμεση επαναφορά του ελάχιστου μισθού στο προηγούμενο επίπεδό του. Ας δούμε γιατί:

Εάν η κυβέρνηση της Αριστεράς καταργήσει την αντεργατική νομοθεσία και αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τον ελάχιστο μισθό, στο προηγούμενο επίπεδό του, θα έχουμε κάνει μεγάλα βήματα για αυξήσεις όλων των μισθών, οι οποίες θα τείνουν να τους επαναφέρουν στα επίπεδα του 2008. Αυτό δεν θα συμβεί μόνο για μακροοικονομικούς λόγους (που έχουν εκτεθεί στην Εποχή της 24ης Φεβρουαρίου και της 3ης Μαρτίου προσεχώς) αλλά και για τον πολύ απλό λόγο, ότι ο μέσος μισθός που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας, σε μια οποιαδήποτε αναπτυγμένη καπιταλιστική οικονομία και οποιαδήποτε στιγμή, εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: από το ποσοστό ανεργίας και από τον «μισθό αναφοράς» δηλαδή έναν μισθό που θεωρείται «αναγκαίος», «δίκαιος», «κανονικός» μισθός, δηλαδή έναν μισθό που επιτρέπει στους εργαζόμενους να συντηρούνται και να αναπαράγονται συμμετέχοντας στον γενικό πλούτο της κοινωνίας. Ένα σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό του αναγκαίου μισθού, επομένως και του μέσου μισθού, είναι ο ελάχιστος μισθός, διότι αποτελεί «μισθό αναφοράς», διότι καθορίζει το μέτρο του αναγκαίου μισθού, του απαραίτητου μισθού για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. Στη συνέχεια, ολόκληρη η μισθολογική κλίμακα τείνει να αναδομηθεί με βάση τον ελάχιστο μισθό ώστε να διατηρούνται λίγο-πολύ σταθερές οι αναλογίες κατά τις οποίες αμείβονται οι διαφορετικές μερίδες μισθωτών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, την θέση εργασίας, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του κλάδου κλπ. Όποιος μιλάει για αύξηση του ελάχιστου μισθού πρέπει να γνωρίζει ότι μιλάει για αυξητική τάση των μισθών στον επιχειρηματικό τομέα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις χώρες και σε όλες τις εποχές του αναπτυγμένου καπιταλισμού.

Βέβαια η μεταβλητότητα των μισθών δεν είναι η ίδια σε όλα τα επίπεδα της μισθολογικής ιεραρχίας: όπως έδειξε η εμπειρία της μνημονιακής επίθεσης των τελευταίων ετών, οι υψηλότεροι μισθοί είναι σχετικά πιο προστατευμένοι από τις μεταβολές του ελάχιστου μισθού. Με άλλα λόγια, οι υψηλότερες αμοιβές εργασίας εθίγησαν συγκριτικά λιγότερο από τους χαμηλούς μισθούς, διευρύνοντας τις μισθολογικές ανισότητες και επιτρέποντας στο ανώτερο στρώμα της νέας μικροαστικής τάξης να παραμένουν κάτω από την ομπρέλα της τρόικας εσωτερικού (παράλληλα βέβαια με άλλες πολιτικές που προστατεύουν την σχέση αυτών των στρωμάτων με τα αφεντικά της). Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστέψουμε ότι μια επαναφορά του ελάχιστου μισθού στο προηγούμενο επίπεδό του δεν θα παραγάγει τα αντίστροφα αποτελέσματα: δηλαδή μια γενική άνοδο κατά μήκος της μισθολογικής κλίμακας με αυξήσεις μεγαλύτερες στο κάτω άκρο της και μικρότερες στο άνω.

Δεν είναι μόνον αυτά: Οι μισθοί διαμορφώνονται από τις αντικρουόμενες απαιτήσεις και τον συσχετισμό δύναμης μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, της βιομηχανικής εργατικής τάξης, του ημι-προλεταριάτου των υπηρεσιών και της ειδικευμένης εργασίας, του πρεκαριάτου, των ανέργων κλπ. Όμως, ο ταξικός ανταγωνισμός για τη διαμόρφωση του μισθού δεν διεξάγεται στον αέρα αλλά μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται από την εργασιακή νομοθεσία και τις κατοχυρωμένες συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων. Όσο πιο ευνοϊκό είναι το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας για τους εργαζόμενους, τόσο πιο υψηλός είναι ο μέσος αναγκαίος μισθός, τόσο πιο υψηλός είναι ο μέσος μισθός. Για αυτούς τους λόγους, όποιος μιλάει για κατάργηση της αντιμνημονιακής εργασιακής νομοθεσίας μιλάει για γενική άνοδο των μισθών.

Πώς θα ήταν δυνατό, λοιπόν, να καταργήσουμε την αντεργατική μνημονιακή νομοθεσία και να μην αναμένουμε γενική αύξηση των μισθών στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας; Πώς θα ήταν δυνατό να αυξήσουμε τον ελάχιστο μισθό στο επίπεδο που είχε πριν να μειωθεί δραματικά από το δεύτερο μνημόνιο, και να μην αναμένουμε γενική αύξηση των μισθών, επομένως και του μέσου μισθού, στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας; Με τον εξής τρόπο: Οι εργοδότες, ακόμη και μετά την ακύρωση των μνημονιακών νόμων, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τους χαμηλούς μισθούς και τις μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας των οποίων απολαμβάνουν τώρα, θα εκβιάσουν τους εργαζόμενους με απόλυση σε μια περίοδο δραματικής ανεργίας, θα επινοήσουν τρόπους παράκαμψης ή παραβίασης των νόμων. 

Επομένως, προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί, να γίνει σεβαστός ο αυξημένος ελάχιστος μισθός, να αναπτυχθεί ελεύθερα το παιχνίδι μεταβίβασης της αύξησής του σε ολόκληρη την μισθολογική κλίμακα, θα χρειαστεί, εκτός από την ακύρωση των μνημονιακών νόμων, και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως η συνδικαλιστική στήριξη των εργαζομένων από τις οργανωμένες δυνάμεις του ταξικού συνδικαλισμού ώστε να οργανωθούν σε σωματεία, η ιδεολογική τους στήριξη για να ανακτήσουν την μαχητικότητά τους, ο συνδικαλιστικός ακτιβισμός στις επιχειρήσεις και όλα τα άλλα που ανήκουν στην κινηματική πρακτική. Προεξοφλώντας ότι είναι δεδομένη η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες, τόσο της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, της υπόλοιπης Αριστεράς και γενικώς των αντικαπιταλιστικών κοινωνικών δυνάμεων, όσο και των ταξικών συνδικάτων μας, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η αυξητική τάση των μισθών που θα προκληθεί από την επαναφορά του ελάχιστου μισθού στα 751 ευρώ, θα μετατραπεί τελικά σε γενική αύξηση των μισθών, επομένως και του μέσου μισθού. 

Πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η αύξηση θα εξαρτηθεί από τον βαθμό κατά τον οποίο η κυβέρνηση θα έχει ταξικό χαρακτήρα: εξαρτάται από το αν θα θελήσει να επανιδρύσει την Επιθεώρηση Εργασίας και να την στελεχώσει με αδιάφθορα στελέχη μεγάλου ταξικού σθένους, αν θα θελήσει να θεσπίσει κανόνες οι οποίοι θα επιβάλουν υψηλές ποινές στους εργοδότες που καταφεύγουν σε παράνομες πρακτικές, αν θα μας βοηθήσει να θίξουμε το δικαίωμα του καπιταλιστή να αναρτά στην είσοδο της επιχείρησής του την πινακίδα «Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία» ώστε να εισέλθουν στον χώρο της επιχείρησης, που είναι σήμερα χώρος της προσωπικής δικτατορίας του αφεντικού, η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματά μας.

Η αύξηση του ελάχιστου μισθού, λοιπόν, θα δημιουργήσει αυξητική τάση όλων των μισθών στον επιχειρηματικό τομέα, επειδή έτσι συμβαίνει πάντοτε και παντού στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, και για να μετατραπεί τελικά σε αύξηση θα φροντίσουμε εμείς, η βάση της Αριστεράς και οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις. Όποιος δεσμεύεται, λοιπόν, για αύξηση του ελάχιστου μισθού, δεσμεύεται για γενική αύξηση των μισθών. Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση του ελάχιστου μισθού είναι δέσμευση για αύξηση του μέσου μισθού.

http://www.rednotebook.gr/details.php?id=8831

Explore posts in the same categories: Οικονομία

Ετικέτες: , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: